Joomla Slide Menu by DART Creations

DANH M?C HNG

H? TR? ONLINE

Lin h? mua hng: 24/7

  04 3763 3296 - 04 22191230

H? tr?: 24/24

  0988888431

H? tr? Online:

S?N PH?M M?I NH?T
Xetoancau h?p tc

??t hng nh?

S? ??

QU?NG CO

?? bi?t  option chi ti?t ngu?n g?c s?n xu?t xe, trang thi?t b? tiu chu?n nguyn g?c m nh sx ? tch h?p khi sx trn xe b?n hy CHECK VIN

KHO PH? TNG


Cc ??i tc v?n chuy?n


??T HNG
B?n quy?n thu?c v? Xe Ton C?u

M?i th?c m?c,Yu c?u, xin vui lng lin h?:

PHNG KHCH HNG - Cng ty TNHH TM & D?ch v?  Xe Ton C?u

Ph? trch bn hng: 0988 879 883

?i?n tho?i: (024) 22191230 - (024) 66756288 Fax: 024 3763 3729

V?n phng chnh M? ?nh: S? 5.10 T?p th? Bo A.N Th? ?,BX M? ?nh - ???ng Tn Th?t Thuy?t ko di - X M? ?nh - H N?i

V?n phng 1 (NCT):  S? 15A - Ng 283/2 -Tr?n Kht Chn - Hai B Tr?ng - H N?i

V?n phng 2 (Lng H?) : Ng 1 9 Hong Ng?c Phch - Lng H? - ??ng ?a - H N?i

Kho Hng: S? 2 dy C9 - T? 48 ??ng Bt -M? ?nh - C?u Gi?y - H N?i

Hotline: 0986678883

??a ch? email: xetoancau@gmail.com - contact@xetoancau.vn

0988 879 883T? v?n bn hng 02466731818 - 0988879883

> ??T HNG NHANH-TI?N L?I-HI LNG

Email:dathang@xetoancau.vn

>?U ?I KHCH HNG DOANH NGHI?P


Chnh sch & Quy ??nh chung

+Hnh th?c thanh ton

+Chnh sch ??i tr? v hon ti?n

+Chnh sch quy trnh x? l khi?u n?i

+Quy ??nh v? b?o m?t thng tin

    -C?nh bo b?o m?t ti kho?n Samsung

    -C?nh bo b?o m?t ti kho?n ICloud

+Chnh sch v?n chuy?n giao hng


CTY TNHH TM & DV XE TOAN CAU                                                                                           

VPGD:S? 15 Nguy?n Hong.QNam T? Lim, H N?i

GP?KKD S? 0104553640 do S? KH?T H N?i c?p ngy 29/03/2010