Joomla Slide Menu by DART Creations

H? TR? ONLINE

Liên h? mua hàng: 

  04 3763 3296 - 04 22191230

H? tr?: 24/24

  0988 879 883

H? tr? Zalo/Viber:

               0982 914 383

PH? TÙNG M?I NH?T

Bàn ép Nissan Navara

Bàn ép Nissan Navara

Mă PT:
Hăng sx: Nissan
Kho hàng: Liên h?
Giá bán: Liên h?Facebook Like Box


Công ty TNHH TM&DV XE TOÀN C?U  

Chúng tôi là nhà nh?p kh?u,  và phân ph?i các ph? tùng c?a hăng NISSAN chính hăng t?i th? tr??ng Vi?t Nam. ??c bi?t ḍng NISSAN TEANA, Nissan Navara, Xtrail, Sunny, Livina  t? th? tr??ng Thái Lan, TAIWAN, Japan, Malaysia. Chúng tôi nh?p kh?u ?? các ph? tùng NISSAN TEANA, Nissan Navara t? Nissan Taiwan nh?: Kính ch?n gió, g??ng chi?u h?u, ?èn pha, ?èn h?u, Ba ?? s?c tr??c, Ba ?? s?c sau, ?èn g?m, L?c d?u, ?p lazang, Kính c?a, N?p ?p crom ba ?? s?c tr??c sau, ....

Quư khách có nhu c?u vui ḷng liên h? tr?c ti?p v?i chúng tôi theo

 

S? ?i?n tho?i di ??ng: 

  0982.914.383 - 0943 89 00 22

S? bàn: 024 3763 3296 - 024. 2219 1230 Fax: 024 3763 3729


Chúng tôi ti?p nh?n các ??n ??t hàng ph? tùng chính hăng c?a ḍng xe , v?i m?c giá r? nh?t nh?m t?o ni?m tin và s? hài ḷng tuy?t ??i c?a khách hàng.

Th?i gian ??t hàng nhanh, chính xác, uy tín!

Hăy g?i cho chúng tôi s? VIN xe và chi ti?t các ph? tùng mà b?n mu?n ??t,  s? hài ḷng c?a b?n là ni?m tin c?a chúng tôi!

Liên h? ??t hàng 24h/7: 0986.678.883

CÔNG TY TNHH TM&DV XE TOÀN C?U ( Globalcar CO.,LTD. )

?i?n tho?i: (024) 22191230 - (024) 66756288 Fax: 024 3763 3729

Chi nhán M? ?́nh: S? 16 Nguy?n Hoàng, T?p th? Báo A.N Th? ?ô,BX M? ?́nh - ???ng Tôn Th?t Thuy?t kéo dài - Xă M? ?́nh - Hà N?i

Chi nhanh (TKC):  S? 476 -Tr?n Khát Chân - Hai Bà Tr?ng - Hà N?i

VP NK : K?T An H?ng - V?n Khê -Hà ?ông - Hà N?i

Tel:  024 3763 3296  -  024. 2219 1230     Fax: 024 3763 3729

H? tr? Zalo/Viber: 0982 914 383

PH? TÙNG ??NG C?

Chân máy Nissan  Xtrail

Chân máy Nissan Xtrail

Mă PT:113208H800
Hăng sx: Nissan
Kho hàng: Liên h?
Giá bán: Liên h?

Chân máy Nissan  Xtrail

Chân máy Nissan Xtrail

Mă PT:11270-8H310-22
Hăng sx: Nissan
Kho hàng: Liên h?
Giá bán: Liên h?

Chân máy Nissan  Xtrail

Chân máy Nissan Xtrail

Mă PT:11220-8H310
Hăng sx: Nissan
Kho hàng: Liên h?
Giá bán: Liên h?

Gioang thân máy Nissan Xtrail 2005

Gioang thân máy Nissan Xtrail 2005

Mă PT:110446N202
Hăng sx: Nissan
Kho hàng: Liên h?
Giá bán: Liên h?

Bàn ép Nissan Navara

Bàn ép Nissan Navara

Mă PT:
Hăng sx: Mazda
Kho hàng: Liên h?
Giá bán: Liên h?

PH? TÙNG TRUY?N ??NG -PHANH

Lazang Nissan Teana 2008

Lazang Nissan Teana 2008

Mă PK:
Hăng sx:
Kho hàng:
Giá bán: Liên h?

Bi tê Xtrail 2004

Bi tê Xtrail 2004

Mă PT:
Hăng sx: Nissan
Kho hàng: Liên h?
Giá bán: Liên h?

Lá côn Xtrail 2004

Lá côn Xtrail 2004

Mă PT:
Hăng sx: Nissan
Kho hàng: Liên h?
Giá bán: Liên h?

Má phanh sau Nissan Navara

Má phanh sau Nissan Navara

Mă PT:
Hăng sx:
Kho hàng: Liên h?
Giá bán: Liên h?

Lá côn Nissan Navara

Lá côn Nissan Navara

Mă PT:
Hăng sx: Mazda
Kho hàng: Liên h?
Giá bán: Liên h?

Bite Nissan Navara

Bite Nissan Navara

Mă PT:
Hăng sx: Nissan
Kho hàng: Liên h?
Giá bán: Liên h?

Rotuyn lái ngoài Nissan Teana

Rotuyn lái ngoài Nissan Teana

Mă PT:
Hăng sx:
Kho hàng: Liên h?
Giá bán: Liên h?

Bàn ép Nissan Livina

Bàn ép Nissan Livina

Mă PT:
Hăng sx: Nissan
Kho hàng: Liên h?
Giá bán: Liên h?

Lá côn Nissan Livina

Lá côn Nissan Livina

Mă PT:
Hăng sx: Nissan
Kho hàng: Liên h?
Giá bán: Liên h?

Bàn ép Nissan Navara

Bàn ép Nissan Navara

Mă PT:
Hăng sx: Nissan
Kho hàng: Liên h?
Giá bán: Liên h?

PH? TÙNG THÂN V?

Logo sau Nissan Teana

Logo sau Nissan Teana

Mă PT:84890JN70A22
Hăng sx: Nissan
Kho hàng: Liên h?
Giá bán: Liên h?

Logo sau Nissan QASHQAI

Logo sau Nissan QASHQAI

Mă PT:90890JE20AA179
Hăng sx: Nissan
Kho hàng: Liên h?
Giá bán: Liên h?

Taplo Nissan Teana

Taplo Nissan Teana

Mă PT:9810?N10A
Hăng sx: Nissan
Kho hàng: Liên h?
Giá bán: Liên h?

Taplo xe Nissan Teana 2010

Taplo xe Nissan Teana 2010

Mă PT:68210-2YX3B
Hăng sx: Nissan
Kho hàng: Liên h?
Giá bán: Liên h?

Ôp lazang Nissan Blue Birds 2010

Ôp lazang Nissan Blue Birds 2010

Mă PT:40315-EW91A-22
Hăng sx: Nissan
Kho hàng: Liên h?
Giá bán: Liên h?

Ôp tai xe Nissan Navara 2005

Ôp tai xe Nissan Navara 2005

Mă PT:
Hăng sx:
Kho hàng: Liên h?
Giá bán: Liên h?

PH? TÙNG H? TH?NG ?I?N-?I?N T?

Ch́a khóa Nissan Teana

Ch́a khóa Nissan Teana

Mă PT:285E31AA5A
Hăng sx: Nissan
Kho hàng: Liên h?
Giá bán: Liên h?

Ch́a khóa Nissan Navara

Ch́a khóa Nissan Navara

Mă PT:
Hăng sx: Nissan
Kho hàng: Liên h?
Giá bán: Liên h?

Rotuyn lái trong Nissan Teana

Rotuyn lái trong Nissan Teana

Mă PT:
Hăng sx:
Kho hàng: Liên h?
Giá bán: Liên h?

Túi khí taplo Nissan Livina

Túi khí taplo Nissan Livina

Mă PT:
Hăng sx: Nissan
Kho hàng: Liên h?
Giá bán: Liên h?

S? ??

XE TOÀN C?U TAGSKHO PH? TÙNG


QU?NG CÁO

?? bi?t  option chi ti?t ngu?n g?c s?n xu?t xe, trang thi?t b? tiêu chu?n nguyên g?c mà nhà sx ?ă tích h?p khi sx trên xe b?n hăy CHECK VIN

L??T TRUY C?P

Free counters!

Các ??i tác v?n chuy?n


??T HÀNG
Xetoancau h?p tác

 

 

B?n quy?n thu?c v? Xe Toàn C?u

M?i th?c m?c,Yêu c?u, xin vui ḷng liên h?:

PH̉NG KHÁCH HÀNG - Công ty TNHH TM & D?ch v?  Xe Toàn C?u

Ph? trách bán hàng0988 879 883

?i?n tho?i: (024) 22191230 - (024) 66756288 - (024) 37633296 Fax: 04 3763 3729

Chi nhánh M? ?́nh: S? 16 Nguy?n Hoàng T?p th? Báo A.N Th? ?ô,BX M? ?́nh - ???ng Tôn Th?t Thuy?t kéo dài - g?n BX M? ?́nh - Hà N?i

Chi nhánh (TKC):  S? 476  -Tr?n Khát Chân - Hai Bà Tr?ng - Hà N?i

VP nh?p kh?u:  K?T An H?ng - V?n Khê- - Hà N?i

Chi nhánh TPHCM : ... (?i vào ho?t ??ng) 2018

Hotline: 0986678883

H? tr? Zalo/Viber: 0982 914 383

??a ch? email: xetoancau@gmail.com contact@xetoancau.vn

0988 879 883

T? v?n bán hàng 0466731818 - 0988879883

> ??T HÀNG NHANH-TI?N L?I-HÀI L̉NG

Email:dathang@xetoancau.vn

>?U ?ĂI KHÁCH HÀNG DOANH NGHI?P

 

 

 


Chính sách & Quy ??nh chung

+H́nh th?c thanh toán

+Chính sách ??i tr? và hoàn ti?n

+Chính sách quy tŕnh x? lư khi?u n?i

+Quy ??nh v? b?o m?t thông tin

    -C?nh báo b?o m?t tài kho?n Samsung

    -C?nh báo b?o m?t tài kho?n ICloud

+Chính sách v?n chuy?n giao hàng


CTY TNHH TM & DV XE TOAN CAU                                                                                           

VPGD:S? 15 Nguy?n Hoàng.QNam T? Liêm, Hà N?i

GP?KKD S? 0104553640 do S? KH?T Hà N?i c?p ngày 29/03/2010